برنامه مطالعه کتاب مقدس

خروج فصل 23 امثال فصل 5 یوحنا فصل 5

خروج باب ۲۳

عدالت و انصاف

۱ «شایعات باطل را انتشار ندهید و با شهادات دروغ از شریران پشتیبانی نکنید.

۲ در انجام کارهای خلاف همرنگ جماعت نشوید و در موقع دعوا، به خاطر پیروی از اکثریت، شهادت دروغ ندهید و حق را پایمال نکنید.

۳ در محاکمه فقیر، به خاطر اینکه فقیر است از او طرفداری نکنید.

۴ «اگر گاو یا گوسفند دشمن خود را دیدید که گُمشده است، آن را به او بازگردانید.

۵ اگر دیدید که الاغ دشمنتان زیر بار خوابیده است، هرچند که از آن شخص روگردان هستید، ولی کمک کنید تا الاغ بلند شود.

۶ «وقتی با شخص فقیری اختلاف دارید، حق او را ضایع نکنید.

۷ از تهمت ناحق دوری کنید و باعث مرگ افراد بی گناه نشوید. زیرا من کسانی را که این گونه کارهای خلاف انجام می دهند، محکوم خواهم کرد.

۸ از گرفتن رشوه خودداری کنید، زیرا رشوه چشم مردم را کور می کند و دعوی مردم درستکار را خلاف نشان می دهد.

۹ «کسی را که غریب است اذیّت نکنید. شما می دانید که غریب بودن یعنی چه، زیرا خودتان در مصر غریب بودید.

سال هفتم و روز هفتم

۱۰ «شش سال در زمین خود زراعت کنید و محصول آن را جمع نمایید.

۱۱ امّا در سال هفتم آن را به حال خود بگذارید و در آن زراعت نکنید. بگذارید مردمان فقیر قوم شما، هرچه در آن می روید بخورند و آنچه را هم که از آن باقی می ماند، حیوانات صحرا بخورند. در مورد تاکستان و درختان زیتون خود هم همین طور عمل کنید.

۱۲ «هفته ای شش روز کار کنید، امّا روز هفتم کار نکنید تا غلامان و افراد غریبی که برای شما کار می کنند، و همچنین حیوانات شما استراحت کنند.

۱۳ «به آنچه من که خداوند هستم، به شما گفتم گوش کنید. خطاب به خدایان دیگر دعا نکنید و حتّی نام آنها را بر زبان نیاورید.

سه عید بزرگ

۱۴ «هر سال سه مرتبه برای من عید بگیرید:

۱۵ عید فطیر در ماه ابیب، زیرا در آن ماه از مصر خارج شدید. همان طور که به شما دستور داده ام، هفت روز نان فطیر بخورید و هیچ کس بدون هدیه برای پرستش من نیاید.

۱۶ «عید نوبر محصولات، هنگامی که محصولات خود را که در مزرعه تان کاشته اید درو می کنید. «عید خیمه ها در پاییز، هنگامی که میوه ها را از تاکستانها و باغهای خودتان جمع آوری می کنید.

۱۷ هر سال سه مرتبه تمام افراد ذکور باید برای پرستش من، که خدای شما هستم، حاضر شوند.

۱۸ «هنگامی که برای من قربانی می گذرانید، نانی را که با خمیرمایه درست شده است هدیه نکنید، و چربی حیواناتی که در این عید برای من قربانی می کنید برای صبح روز بعد باقی نماند.

۱۹ «هر سال نوبر محصولات زمین خود را به خانه خداوند خدایتان بیاورید، «هرگز بُزغاله را در شیر مادرش نپزید.

وعده و دستورات

۲۰ «من یک فرشته پیشاپیش شما می فرستم تا شما را در راه محافظت کند و به جایی که برای شما آماده کرده ام برساند.

۲۱ خوب به او توجّه کنید و از او اطاعت نمایید. از او سرپیچی نکنید زیرا من او را فرستاده ام و او عصیان شما را نخواهد بخشید.

۲۲ امّا اگر شما از او اطاعت کنید و آنچه به شما دستور داده ام بجا آورید، من با همه دشمنان شما خواهم جنگید.

۲۳ فرشته من پیشاپیش شما می رود و شما را به سرزمین اموریان، حِتّیان، فرزیان، کنعانیان، حویان و یبوسیان خواهد آورد و من همه آنها را نابود خواهم کرد.

۲۴ در مقابل خدایان آنها سجده نکنید و آنها را پرستش منمایید، در کارهای مذهبی آنها شرکت نکنید. بلکه همه آنها را خراب کنید و ستونهای مقدّس سنگی آنها را بشکنید.

۲۵ اگر شما مرا، خداوند خدایتان را پرستش نمایید، من شما را با غذا و آب برکت خواهم داد و تمامی ‌مرضهای شما را برخواهم داشت.

۲۶ در سرزمین شما زنی که بچّه خود را سقط کند و همچنین زن نازا نخواهد بود. من عمر طولانی به شما می دهم.

۲۷ «من ترس خود را پیش از شما در بین تمام مللی که شما از نزد آنها عبور خواهید کرد، می فرستم. اقوامی را که شما با آنان جنگ کنید دچار اغتشاش خواهم ساخت. کاری می کنم که تمام دشمنانتان از دست شما فرار کنند.

۲۸ من دشمنان شما را به وحشت دچار خواهم کرد تا حویان، کنعانیان و حِتّیان را فراری دهند.

۲۹ آنها را مدّت یک سال بیرون نخواهم کرد، مبادا آن زمین به ویرانه تبدیل شود و حیوانات وحشی به شما حمله کنند.

۳۰ بلکه آنها را کم کم بیرون می کنم تا افراد شما به اندازه کافی بتوانند آن زمین را تصرّف کنند.

۳۱ حدود و مرز سرزمین شما را از خلیج عقبه تا دریای مدیترانه و از صحرا تا رود فرات قرار می دهم و ساکنان آنجا را به دست شما تسلیم می کنم و شما آنها را بیرون خواهید کرد.

۳۲ شما هیچ عهد و پیمانی با آنها و با خدایان آنها نبندید.

۳۳ اجازه ندهید که آنها در سرزمین شما بمانند، مبادا شما را به گناه علیه من بکشانند. اگر خدایان آنها را عبادت کنید، این برای شما دامی خواهد شد.»

 

امثال سلیمان باب ۵

  از زناکاری دوری کنید

 ۱ ای فرزند من، به حکمت من توجّه داشته باش و پند و نصیحت مرا گوش کن.

 ۲ آنگاه خواهی دانست که چگونه درست رفتار کنی و سخنان تو نشان خواهند داد که عاقل و دانا هستی.

 ۳ لبهای زن زناکار شاید از عسل شیرین تر و بوسه هایش از روغن زیتون ملایمتر باشد.

 ۴ امّا در پایان کار غیراز تلخی و درد و رنج چیزی برایت باقی نمی گذارد.

 ۵ چنین زنی، انسان را به طرف مرگ می کشاند و به انتهای دنیای مردگان می اندازد.

 ۶ هرگز در راه راست قدم نمی گذارد، بلکه آواره و سرگردان است و خودش این را نمی داند.

 ۷ پس ای پسران من، به من گوش کنید و آنچه را که می گویم هرگز فراموش نکنید.

 ۸ از این قبیل زنان دوری کنید و حتّی نزدیک خانه آنها هم نروید.

 ۹ مبادا عزّت و احترام خود را از دست داده و در جوانی به دست ظالمان هلاک شوید.

 ۱۰ مبادا اموال شما نصیب بیگانگان شده و نتیجه یک عمر زحمتتان به هدر رود،

 ۱۱ گوشت و استخوانهایتان فاسد شوند و در آخر عمر برای خودتان ماتم بگیرید،

 ۱۲ و به خود بگویید که چرا به پند و نصیحت دیگران گوش ندادم و نخواستم عبرت بگیرم،

 ۱۳ به سخنان معلّمان خود گوش ندادم و به آنها توجّه نکردم.

 ۱۴ ناگهان متوجّه شدم که در پیش چشمان مردم رسوا شده ام.

 ۱۵ به زن خود وفادار باش و فقط او را دوست بدار

 ۱۶ تا به تو وفادار بماند و به دنبال مردهای دیگر نرود.

 ۱۷ او فقط مال توست و نباید با مردهای دیگر رابطه داشته باشد.

 ۱۸ بنا بر این، از زن خود که در جوانی با او ازدواج کرده ای، لذّت ببر

 ۱۹ بگذار او مانند آهوی زیبا و خوش اندام، تو را با عشق و خوشی در آغوش بکشد.

 ۲۰ ای پسرم، چرا باید عشق خود را به زن دیگری ابراز کنی و چشمانت دنبال زنان شوهردار باشد؟

 ۲۱ هر جا بروی و هر کاری که انجام دهی، خداوند می بیند.

 ۲۲ گناهان شخص شریر مانند دامی است که خودش در آن گرفتار می شود.

 ۲۳ چون نمی تواند جلوی خود را بگیرد، هلاک می گردد و نادانی او، او را به گور می فرستد.

 

انجیل یوحنا باب ۵

  شفای مفلوج

 ۱ بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت.

 ۲ در اورشلیم نزدیک دروازه ای معروف به دروازۀ گوسفند استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آنرا بیت حسدا می گویند.

 ۳ در آنجا عدۀ زیادی از بیماران، نابینایان لنگان و مفلوجان دراز کشیده [ و منتظر حرکت آب بودند

 ۴ زیرا هر چند وقت یکبار فرشتۀ خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت.]

 ۵ در میان آنها مردی دیده می شد که سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود.

 ۶ وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار میباشد، از او پرسید:« آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟»

 ۷ آن مریض پاسخ داد:« ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیاندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود.»

 ۸ عیسی به او گفت:« بلند شو، بسترت را بردار و برو.»

 ۹ آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و براه افتاد.آن روز، روز سبت بود.

 ۱۰ به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند:« امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمائی.»

 ۱۱ او در جواب ایشان گفت:« آن کسی که مرا شفا داد بمن گفت:« بسترت را بردار و برو.»

 ۱۲ از او پرسیدند:« چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار برو؟»

 ۱۳ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود.

 ۱۴ بعد از این جریان، عیسی او را در معبد یافته به او گفت:« اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن مبادا به وضع بدتری دچار شوی.»

 ۱۵ آن مرد رفت و به یهودیان گفت:« کسی که مرا شفا داد عیسی است.»

 ۱۶ چون عیسی درروز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند

 ۱۷ اما عیسی به آنان گفت:« پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم.»

 ۱۸ این سخن، یهودیان را در کشتن او مصمم تر ساخت چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و بدینطریق خود را با خدا برابر می ساخت.

  اختیار فرزند

 ۱۹ عیسی در جواب آنان گفت:« یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه می بیند پدر انجام میدهد. هر چه پدر می کند پسر هم می کند،

 ۲۰ زیرا پدر پسر را دوست دارد و هر چه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید،

 ۲۱ زیرا همان طور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هرکه را بخواهد زنده می کند.

 ۲۲ پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است،

 ۲۳ تا آنکه همه، همانطور که پدر را احترام می کنند، پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی کند، به پدر که فرستندۀ او است بی حرمتی کرده است.

 ۲۴ یقین بدانید، هر که سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است.

 ۲۵ یقین بدانید که زمانی خواهد آمد، و در واقع آن زمان شروع شده است، که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد،

 ۲۶ زیرا همان طور که پدر منشاء حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تامنشاء حیات باشد.

 ۲۷ و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است.

 ۲۸ از این تعجب نکنید زیرا زمانی خواهد آمد که همۀ مردگان صدای او را خواهند شنید

 ۲۹ و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد ــ نیکوکاران برای حیات خواهد برخاست و گناهکاران برای محکومیت.

  شهادت به عیسی

 ۳۰ من از خود نمی توانم کاری انجام دهم بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است.

 ۳۱ اگر من در بارۀ خودم شهادت بدهم شهادت من اعتباری ندارد،

 ۳۲ ولی شخص دیگری هست که در بارۀ من شهادت می دهد و می دانم که شهادت او در بارۀ من معتبر است.

 ۳۳ شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد.

 ۳۴ من به شهادت انسان نیازی ندارم بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را می گویم.

 ۳۵ یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید.

 ۳۶ اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم: کارهائی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است.

 ۳۷ پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید

 ۳۸ و کلام او در دلهای شما جائی ندارد زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید.

 ۳۹ کتابمقدس را مطالعه می نمائید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالیکه کتاب در بارۀ من شهادت می دهد،

 ۴۰ شما نمی خواهید پیش من بیائید تا حیات بیابید.

 ۴۱ من از مردم توقع احترام ندارم.

 ۴۲ من شمارا می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید.

 ۴۳ من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید، ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقال خواهید کرد.

 ۴۴ شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟

 ۴۵ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر، شما را متهم خواهم ساخت، کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید.

 ۴۶ اگر شما به موسی ایمان می داشتید به من نیز ایمان می آوردید زیرا او در بارۀ من نوشته است.

 ۴۷ اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟» 

Go to top