برنامه مطالعه کتاب مقدس

پیدایش فصل 3 مزمور فصل 6 - 7 متی فصل 3

پیدایش باب ۳

۱ مار که از تمام حیواناتی که خداوند ساخته بود حیله گرتر بود، از زن پرسید: «آیا واقعاً خدا به ‌شما گفته است که ‌از هیچ یک از میوه های درختهای ‌باغ ‌نخورید؟»

۲ زن جواب ‌داد: «ما اجازه ‌داریم از میوه تمام درختهای ‌باغ ‌بخوریم

نافرمانی انسان

۳ به ‌غیراز میوه درختی که در وسط ‌باغ ‌است . خدا به ‌ما گفته است که ‌از میوه آن ‌درخت ‌نخورید و حتّی آن را لمس نکنید مبادا بمیرید.»

۴ مار جواب داد: «این ‌درست ‌نیست . شما نخواهید مرد.

۵ خدا این ‌را گفت ‌زیرا می داند وقتی از آن ‌بخورید شما هم ‌مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه ‌چیز بد است .»

۶ زن نگاه ‌کرد و دید آن ‌درخت بسیار زیبا و میوه آن برای خوردن ‌خوب ‌است . همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود. بنا براین از میوه آن ‌درخت کند و خورد. همچنین ‌به ‌شوهر خود نیز داد و او هم خورد.

۷ همین که آن ‌را خوردند به آنها دانشی داده شد و فهمیدند که ‌برهنه ‌هستند. پس ‌برگهای درخت انجیر را به هم ‌دوخته ‌خود را با آن پوشاندند.

۸ عصر آن روز شنیدند خداوند در باغ راه ‌می رود. پس ‌خود را پشت درختان پنهان کردند.

۹ امّا خداوند آدم را صدا کرد و فرمود: «کجا هستی؟»

۱۰ آدم جواب ‌داد: «چون ‌صدای تو را در باغ ‌شنیدم ترسیدم و پنهان شدم زیرا برهنه ‌هستم .»

۱۱ خدا پرسید: «چه ‌کسی به ‌تو گفت ‌برهنه ‌هستی ؟ آیا از میوه درختی که ‌به تو گفتم نباید از آن بخوری خوردی ؟»

۱۲ آدم گفت : «این ‌زنی که ‌تو اینجا نزد من گذاشتی آن میوه را به من ‌داد و من ‌خوردم .»

۱۳ خداوند از زن ‌پرسید: «چرا این کار را کردی ؟» زن جواب ‌داد: «مار مرا فریب داد که از آن ‌خوردم .»

داوری خدا

۱۴ سپس ‌خداوند به ‌مار فرمود: «چون این کار را کردی از همه حیوانات ملعون تر هستی . بر روی شکمت راه خواهی رفت ‌و در+E۵۲ تمام مدّت عمرت ‌خاک خواهی خورد.

۱۵ در بین ‌تو و زن کینه می گذارم . نسل ‌او و نسل ‌تو همیشه ‌دشمن ‌هم خواهند بود. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه او را خواهی گزید.»

۱۶ و به زن ‌فرمود: «درد و زحمت ‌تو را در ایّام ‌حاملگی و در وقت زاییدن بسیار زیاد می کنم . اشتیاق تو به شوهرت ‌خواهد بود و او بر تو تسلّط خواهد داشت .»

۱۷ و به آدم ‌فرمود: «تو به حرف زنت گوش ‌دادی و میوه ای را که به ‌تو گفته ‌بودم ‌نخوری ، خوردی . به خاطر این کار، زمین ‌لعنت شد و تو باید در تمام مدّت ‌زندگی با سختی کار کنی تا از زمین ‌خوراک به دست ‌بیاوری.

۱۸ زمین ‌خار و علفهای هرزه خواهد رویانید و تو گیاهان ‌صحرا را خواهی خورد.

۱۹ با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک ‌به ‌دست خواهی آورد تا روزی که ‌به خاک بازگردی ، خاکی که از آن به وجود آمدی . تو از خاک ‌هستی و دوباره خاک خواهی شد.»

۲۰ آدم اسم زن خود را حوا گذاشت ‌چون او مادر تمام ‌انسانهاست .

۲۱ خداوند از پوست حیوانات ‌برای آدم و زنش لباس ‌تهیّه کرد و به ‌آنها پوشانید.

اخراج آدم و حوا از باغ عدن

۲۲ پس خداوند فرمود: «حال آدم مثل ‌ما شده و می داند چه ‌چیز خوب و چه ‌چیز بد است . مبادا از درخت حیات نیز بخورد و برای همیشه ‌زنده بماند.»

۲۳ بنا براین ‌خداوند او را از باغ عدن ‌بیرون کرد تا در روی زمین که از آن به وجود آمده ‌بود به کار زراعت ‌مشغول ‌شود.

۲۴ خداوند، آدم را از باغ ‌عدن بیرون کرد و ‌فرشتگان نگهبانی در طرف شرق ‌باغ عدن گذاشت ‌و شمشیر آتشینی که ‌به ‌هر ‌طرف می چرخید در آنجا قرار داد تا کسی نتواند به ‌درخت ‌حیات نزدیک ‌شود.

 

مزامیر باب ۶

  دعا برای کمک در وقت سختی

 ۱ خداوندا، نسبت به من خشمگین مباش و در غضب خود مرا تنبیه نکن.

 ۲ خداوندا، افسرده دلم، بر من رحم فرما؛ بسیار ناتوانم، پس ای خداوند یاریم کن.

 ۳ جان من بشدّت پریشان است. ای خداوند تا به کی صبر کنم؟

 ۴ بیا ای خداوند و مرا نجات بده؛ مرا به به خاطر رحمت خود رهایی ده.

 ۵ در دنیای مردگان یادی از تو نیست و کسی در آنجا تو را سپاس نمی گوید.

 ۶ از ناله خسته شده ام. هر شب سیل اشک در رختخواب من جاری است.

 ۷ به سختی می توانم ببینم؛ چشمانم ورم کرده اند زیرا از دست دشمنانم گریه بسیار نموده ام.

 ۸ ای بدکاران، از من دور شوید، زیرا خداوند صدای گریه مرا شنیده است.

 ۹ خداوند التماس مرا شنیده و دعای مرا مستجاب نموده است.

 ۱۰ دشمنانم بشدّت شرمنده گردیده و با خجالت از پیشگاه خداوند رانده می شوند.

مزامیر باب ۷

  دعای دادخواهی

 ۱ ای خداوند، خدای من! به تو پناه می آورم. مرا از دست تعقیب کنندگانم برهان.

 ۲ وگرنه آنها مانند شیری مرا خواهند درید و تکه تکه خواهند کرد، و کسی به داد من نخواهد رسید.

 ۳ ای خداوند، خدای من! اگر گناهی از من سر زده، یا به کسی ظلمی کرده باشم،

 ۴ یا به دوستان خیانت، و یا بدون سبب مال دشمنانم را غارت کرده باشم،

 ۵ آنگاه بگذار دشمنانم مرا دستگیر کنند و بر زمین پایمالم کرده و با خاک یکسانم نمایند.

 ۶ ای خداوند، برخیز و با غضب خود در مقابل خشم دشمنانم بایست. ای خدا، بیدار شو و عدالت را اجرا نما.

 ۷ همه مردم را به پیشگاهت جمع کن و از بارگاه ملکوتی ات بر آنها داوری فرما.

 ۸ تو ای خداوند داور همه مردم هستی، مرا نیز ای خداوند، مطابق عدالت و راستی ای که در من است داوری نما.

 ۹ ای خدای عادل که از افکار و نیّت دلهای همه مردم آگاهی، شرارت و بدی را از بین ببر و عدالت و راستی را به جای آن برقرار ساز.

 ۱۰ خدا نگهبان من است و راست دلان را نجات می دهد.

 ۱۱ خداوند داور عادل است و همیشه شریران را محکوم می کند.

 ۱۲ اگر کسی از گناه خود توبه نکند، خداوند برای هلاکت او شمشیر خود را تیز و کمان خود را آماده می نماید.

 ۱۳ سلاح کشنده او آماده و تیرهای آتشین او در کمان است.

 ۱۴ نگاه کنید که اشخاص بدکار چگونه به شرارت فکر می کنند، آنها نقشه شریرانه می کشند و با نیرنگ عمل می کنند.

 ۱۵ برای دیگران چاه می کنند، امّا خودشان در آن می افتند.

 ۱۶ پس به خاطر شرارتشان مجازات می شوند و ظلم آنها دامنگیر خودشان می گردد.

 ۱۷ خداوند را به خاطر عدالتش شکر می کنم؛ و نام خداوند متعال را می سرایم.

 

انجیل متی باب ۳

  موعظۀ یحیای تعمیده دهنده

 ۱ در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت:

 ۲ « توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.»

 ۳ یحیی همان کسی است که اشعیاء نبی در باره او می گوید:« مردی در بیابان فریاد می زند: راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.»

 ۴ لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرائی بود.

 ۵ مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند

 ۶ و به گناهان خود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمی د می گرفتند.

 ۷ وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمده اند به آنان گفت:« ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟

 ۸ پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید.

 ۹ در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند.

 ۱۰ اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد.

 ۱۱ من شما را با آب تعمی د می دهم و این تعمید نشانه توبه شما است ولی کسی که بعد از من می آید، از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد.

 ۱۲ او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»

  تعمید عیسی

 ۱۳ در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد.

 ۱۴ یحیی سعی کرد او را از این کار منصرف نماید و گفت: « آیا تو پیش من می آئی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم.»

 ۱۵ عیسی در جواب گفت :« بگذار فعلا این طور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد.» پس یحیی قبول کرد.

 ۱۶ عیسی پس از تعمید، فورأ از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید.

 ۱۷ و صدائی از آسمان شنیده شد که می گفت:« این است پسر عزیز من که از او خشنودم.»

Go to top