برنامه مطالعه کتاب مقدس

پیدایش فصل 10 مزمور فصل 21 متی فصل 10

پیدایش باب ۱۰

فرزندان پسران نوح

۱ اینها فرزندان پسران ‌نوح یعنی فرزندان ‌سام ، حام ‌و یافث هستند که بعد از توفان متولّد شدند:

۲ پسران یافث : جومر، ماجوج ، مادای ، یاوان ، توبال ، ماشک و تیراس ‌بودند.

۳ پسران ‌جومر: اشکناز، ریفات ‌و توجرمه ‌بودند.

۴ پسران ‌یاوان : الیشه ، ترشیش ، کتیم و رودانیم بودند.

۵ از اینها مردمی که در اطراف دریا در جزیره ها زندگی می کردند، به وجود آمدند. اینها فرزندان ‌یافث ‌هستند که هر کدام در قبیله و در سرزمین ‌خودشان زندگی می کردند و هر قبیله ‌به ‌زبان مخصوص ‌خودشان صحبت می کردند.

۶ پسران ‌حام : کوش ، مصر‌، لیبی ‌و کنعان ‌بودند.

۷ پسران کوش : سبا، حویله ، سبته ، رعمه و سبتکا بودند. و پسران ‌رعمه: ‌شبا و ددان ‌بودند.

۸ کوش ‌پسری داشت به ‌نام نمرود. او اولین مرد قدرتمند در روی زمین بود.

۹ او با کمک ‌خداوند تیرانداز ماهری شده بود و به همین ‌جهت ‌است که ‌مردم ‌می گویند: «خدا تو را در تیراندازی مانند نمرود گرداند.»

۱۰ در ابتدا منطقه فرمانروایی او شامل : بابل ، ارک ، آکاد و تمام ‌اینها در سرزمین ‌شنعار بود.

۱۱ بعد از آن ‌به ‌سرزمین آشور رفت و شهرهای نینوا، و رحوبوت عیر، کالح

۱۲ و ریسن را که ‌بین نینوا و کالح که شهر بزرگی است، ‌بنا کرد.

۱۳ مصر‌جدّ لود‌، عنامیم ، لهابیم ، نفتوحیم ،

۱۴ فتروسیم ، کسلوحیم ‌و کفتوریم که جدّ فلسطینی هاست ، بود.

۱۵ صیدون ، نخستزاده کنعان ‌بود و پس از او حت به دنیا آمد.

۱۶ کنعان هم جدّ اقوام ‌زیر بود: یبوسیان ، اموریان ، جرجاشیان ،

۱۷ حویان ، عرقیان ، سینیان ،

۱۸ اروادیان ، صماریان ‌و حماتیان . قبایل مختلف کنعان ، از صیدون ‌تا جرار که نزدیک ‌غزه است

۱۹ و تا سدوم ‌و غموره و ادمه و صبوئیم ‌که ‌نزدیک ‌لاشع ‌است ، پراکنده شدند.

۲۰ اینها، نسلهای حام بودند که ‌به صورت ‌قبایل مختلف زندگی می کردند و هر قبیله برای خود زبان ‌مخصوصی داشت .

۲۱ سام ‌برادر بزرگ یافث جدّ تمام فرزندان عابر بود‌.

۲۲ پسران سام عبارت بودند از: عیلام ، آشور، ارفکشاد، لود و اَرام .

۲۳ پسران اَرام ، عبارت بودند از: عوص، حول ، جاتر و ماشک .

۲۴ ارفکشاد، پدر شالح و شالح ‌پدر عابر بود.

۲۵ عابر دو پسر داشت . اسم یکی فالج ‌بود -‌زیرا در زمان او بود که مردم ‌دنیا پراکنده ‌شدند- و اسم ‌دیگری یقطان ‌بود.

۲۶ پسران ‌یقطان ‌عبارت ‌بودند از: الموداد، شالف ، حضرموت ، یارح ،

۲۷ هدورام ، اوزال ، دِقلَه ،

۲۸ عوبال ، ابیمائیل ، شِبا،

۲۹ اوفیر، حویله ‌و یوباب .

۳۰ همه اینها از ناحیه میشا تا سفاره که یکی از کوه های شرقی است ، زندگی می کردند.

۳۱ اینها نسلهای سام ‌بودند که در قبیله ‌و سرزمینهای مختلف ‌زندگی می کردند و هر قبیله ‌با زبان مخصوص ‌خودشان ‌گفت وگو می کردند.

۳۲ همه این افراد بر طبق نسب نامه هایشان ، پسران نوح ‌بودند که بعد از توفان ‌تمام ‌ملّتهای روی زمین ‌به وسیله ‌آنها به وجود آمد.

 

مزامیر باب ۲۱

  سپاسگزاری برای پیروزی

 ۱ خداوندا، پادشاه به خاطر توانایی که به او بخشیدی شادمان است، و برای اینکه او را پیروز گرداندی شادی می کند.

 ۲ آرزوهایش را برآوردی و هیچ یک از خواهش های او را رد نکردی.

 ۳ او را با برکات نیکو استقبال نمودی و تاجی از طلای ناب بر سر او گذاردی.

 ۴ او از تو طول عمر درخواست نمود و تو به او عمری طولانی و ابدی دادی.

 ۵ با کمک تو به جاه و جلال رسید. و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی.

 ۶ برکات تو تا ابد با او خواهد بود، و حضور تو او را از خوشی سرشار می نماید.

 ۷ پادشاه به خداوند متعال اعتماد دارد و به خاطر محبّت پایدار او پیوسته در امان خواهد بود.

 ۸ دست تو بر دشمنانت مسلّط خواهد شدو دست راست تو همه کسانی را که از تو نفرت دارند، به چنگ خواهد آورد.

 ۹ وقتی ظاهر شوی، آنها را مانند کوره آتش می گردانی. خداوند در خشم خود آنها را نابود خواهد کرد و آتش، آنها را از بین خواهد برد.

 ۱۰ نسل ایشان را از روی زمین محو می کنی و فرزندان آنها را از میان بنی آدم.

 ۱۱ اگر نقشه های شریرانه برضد تو بکشند، و یا دسیسه ای به کار ببرند، موفّق نخواهند شد،

 ۱۲ تو آنها را هدف تیر خود قرار می دهی و آنها برگشته و فرار می کنند.

 ۱۳ خداوندا، قدرت و جلال از آن توست. ما سرود خواهیم خواند و قدرت تو را خواهیم ستود.

 

 

انجیل متی باب ۱۰

  دوازده حواری

 ۱ عیسی دوازده حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند.

 ۲ این است اسامیان دوازده رسول: اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس ، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا ،

 ۳ فیلیپس و برتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی ،

 ۴ شمعون غیور و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد.

  مأموریت حواریون

 ۵ عیسی این دوازده نفر را به مأموریت فرستاده به آنها گفت: « از سرزمینهای غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید ،

 ۶ بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید

 ۷ و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است .

 ۸ بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جذامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید ، مفت بدهید .

 ۹ برای سفر، طلا و نقره و مس با خود نبرید .

 ۱۰ و کوله بار یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی برندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد .

 ۱۱ به هر شهر و روستائی که وارد می شوید دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانیکه در آنجا هستید در منزل او بمانید.

 ۱۲ وقتی به خانه ای وارد می شوید سلام بگوئید.

 ۱۳ اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آن ها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان بر می گردد.

 ۱۴ اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گوئید گوش ندهد وقتیکه آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید، گرد و خاک آنرا از پای خود بتکانید.

 ۱۵ بدانید که در روز قیامت حالت سدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود.

  جور و جفا

 ۱۶ خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگها می فرستم . شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر، بی آزار باشید.

 ۱۷ مواظب باشید زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد، و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد

 ۱۸ و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت دهید.

 ۱۹ اما وقتی شما را دستگیر می کنند نگران نباشید که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد شد ،

 ۲۰ زیرا گوینده، شما نیستید بلکه روح پدر آسمانی شما است که در شما سخن می گوید .

 ۲۱ برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود برخواهند خاست و باعث کشتن آنها خواهند شد.

 ۲۲ همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت .

 ۲۳ هر گاه شما را در شهری آزار می رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید پسر انسان خواهد آمد.

 ۲۴ شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خویش بالاتر نیست .

 ۲۵ شاگرد می خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خویش. اگر پدر خانه را بعلزبول بخوانند چه نسبتهای بدتری به اهل خانه اش خواهند داد .

  از چه کسی باید ترسید

 ۲۶ پس نترسید، هر چه پوشیده است، پرده از روی آن برداشته می شود و هر چه پنهان است آشکار خواهد شد

 ۲۷ آنچه را من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگوئید.

 ۲۸ از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد.

 ۲۹ آیا دو گنجشک به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این، بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد.

 ۳۰ واما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده است .

 ۳۱ پس نترسید، شما از گنجشکهای بیشمار بیشتر ارزش دارید.

  اعتراف به ایمان

 ۳۲ پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست .

 ۳۳ اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم.

  شمشیر یا صلح

 ۳۴ گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر .

 ۳۵ من آمده ام تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیاندازم .

 ۳۶ دشمنان شخص، اعضای خانواده خود او خواهند بود.

 ۳۷ هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد.

 ۳۸ هر که صلیب خود را برندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست.

 ۳۹ هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود.

  اجرو پاداش

 ۴۰ هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است .

 ۴۱ هر کس پیامبری را به خاطر اینکه پیامبر است بپذ یرد اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کس شخص نیکوکاری را بخاطر اینکه نیکوکار است بپذ یرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت.

 ۴۲ یقین بدانید که هر گاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من، به خاطر اینکه پیرو من است، حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.»

Go to top