برنامه مطالعه کتاب مقدس

اعداد فصل 29 اشعیا فصل 29 اول قرنتیان فصل 12

اعداد باب ۲۹

قربانی عید سال نو

۱ در روز اول ماه هفتم، همگی باید برای عبادت جمع شوید و هیچ کار دیگری نکنید. در این روز شیپورها را بنوازید

۲ و یک گاو جوان، یک قوچ و هفت برّه نر یک ساله، که همه سالم و بی عیب باشند، به عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقدیم کنید. بوی این قربانی مورد پسند خداوند واقع می شود.

۳ با گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو

۴ و با هر برّه یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون، به عنوان هدیه آردی تقدیم کنید.

۵ همچنین یک بُز نر را برای کفّاره گناهان خود قربانی کنید.

۶ اینها به علاوه قربانی سوختنی ماهانه با هدیه آردی آن و به غیراز قربانی سوختنی روزانه با هدایای آردی و نوشیدنی آن است که مطابق مقرّرات مربوطه تقدیم می شوند. بوی این قربانی سوختنی، مورد پسند خداوند واقع می شود.

قربانی روز کفاره

۷ در روز دهم ماه هفتم، باز برای عبادت جمع شوید، روزه بگیرید و به هیچ کار دیگری دست نزنید.

۸ در این روز یک گاو جوان، یک قوچ و هفت برّه نر یک ساله را، که همه سالم و بی عیب باشند، به عنوان قربانی سوختنی، به خداوند تقدیم کنید. بوی این قربانی مورد خشنودی خداوند واقع می شود.

۹ همچنین با گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو و با هر برّه یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون،

۱۰ به عنوان هدیه آردی تقدیم کنید.

۱۱ یک بُز نر را هم، برای کفّاره گناهان خود قربانی کنید. این قربانی باید به علاوه قربانی سوختنی روزانه، با هدایای آردی و نوشیدنی آن تقدیم شود.

قربانی عید خیمه ها

۱۲ در روز پانزدهم ماه هفتم، یک بار دیگر برای عبادت، گرد هم آیید و هیچ کار دیگری نکنید. این عید را به افتخار خداوند برای هفت روز جشن بگیرید.

۱۳ در روز اول عید، سیزده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برّه نر یک ساله، که همگی سالم باشند، به عنوان قربانی سوختنی، به خداوند تقدیم کنید. او از بوی این قربانی خشنود می گردد.

۱۴ با هر گاو سه کیلو، با هر قوچ دو کیلو و با هر برّه یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون،

۱۵ به عنوان هدیه آردی تقدیم شود.

۱۶ همچنین یک بُز نر را هم، برای کفّاره گناهان خود قربانی کنید. اینها باید به اضافه قربانی سوختنی روزانه، با هدایای آردی و نوشیدنی آن تقدیم شوند.

۱۷ در روز دوم عید، دوازده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برّه نر یک ساله را که همگی سالم و بی عیب باشند، قربانی کنید.

۱۸ همراه آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز،

۱۹ تقدیم کنید.

۲۰ در روز سوم عید، یازده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برّه نر یک ساله را که همگی سالم و بی عیب باشند، قربانی کنید.

۲۱ همراه آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز،

۲۲ تقدیم کنید.

۲۳ در روز چهارم عید، ده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برّه نر یک ساله را که همگی سالم و بی عیب باشند، قربانی کنید.

۲۴ همراه آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز،

۲۵ تقدیم کنید.

۲۶ در روز پنجم عید، نُه گاو جوان، دو قوچ و چهارده برّه نر یک ساله را که همگی سالم و بی عیب باشند، قربانی کنید.

۲۷ همراه آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز،

۲۸ تقدیم کنید.

۲۹ در روز ششم عید، هشت گاو جوان، دو قوچ و چهارده برّه نر یک ساله را که همگی سالم و بی عیب باشند، قربانی کنید.

۳۰ همراه آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز

۳۱ تقدیم کنید.

۳۲ در روز هفتم عید، هفت گاو جوان، دو قوچ و چهارده برّه نر یک ساله را که همگی سالم و بی عیب باشند، قربانی کنید.

۳۳ همراه آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز،

۳۴ تقدیم کنید.

۳۵ در روز هشتم، برای عبادت جمع شوید و به هیچ کار دیگری دست نزنید.

۳۶ در این روز یک گاو جوان، یک قوچ و هفت برّه نر یک ساله را که همگی سالم و بی عیب باشند، به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید. بوی این قربانی مورد خشنودی خداوند واقع می شود.

۳۷ همراه آنها هدایای مربوط به روز اول را

۳۸ تقدیم کنید.

۳۹ اینها مقرّراتی هستند مربوط به: قربانی سوختنی، هدایای آردی، نوشیدنی و قربانی سلامتی، که باید در روزهای مخصوص به خداوند تقدیم کنید. اینها به غیراز قربانی های نذری و قربانی های داوطلبانه می باشند.

۴۰ موسی همه این فرامین را که خداوند به او داد، به اطّلاع مردم رساند.

 

اشعیا باب ۲۹

  سرنوشت اورشلیم

 ۱ وای بر تو ای اورشلیم، وای بر تو ای قربانگاه خدا! وای بر شهری که داوود در آن اردو زد، بگذارید یکی دو سالی از جشن ها و اعیاد آن بگذرد،

 ۲ آنگاه خدا به شهری که «قربانگاه خدا» نامیده شده، مصیبت خواهد رسانید. همه جا گریه و زاری خواهد بود و تمام شهر مثل قربانگاه خون آلود خواهد بود.

 ۳ خداوند به شهر حمله و از هر طرف آن را محاصره می کند.

 ۴ اورشلیم مثل روحی که تقلا می کند از اعماق زمین سخن بگوید، صدای گرفته اش از زیر خاک و گل به گوش می رسد.

 ۵ ای اورشلیم، همه بیگانگانی که به تو حمله می کنند مثل گرد و خاک به اطراف پاشیده خواهند شد و ارتش های هولناک آنها، به طور ناگهانی و بدون انتظار، مثل کاهی در برابر باد پراکنده خواهند شد.

 ۶ خدای متعال با شدّتِ صاعقه و زلزله شما را نجات خواهد داد. او توفان و باد و آتشِ سرکش خواهد فرستاد.

 ۷ آنگاه، تمام ارتش ملّتهایی که به شهری که قربانگاه خداوند در آن قرار دارد حمله می کنند مثل یک رؤیا و مثل چیزی که در شب به خیال آدم می آید، ناپدید خواهند شد.

 ۸ تمام ملّتهایی که برای حمله به اورشلیم دور هم جمع شده اند، مثل مرد گرسنه ای هستند که در خواب می بیند که غذا می خورد امّا گرسنه بیدار می شود، یا مثل شخصی که از تشنگی در حال مرگ است و در خواب می بیند که آب می نوشد، امّا وقتی بیدار می شود دهان و گلویش از تشنگی خشک است.

  نادیده گرفتن هشدار

 ۹ به حماقت خود ادامه بدهید! باز هم نابینا باقی بمانید! بدون شراب مست شوید! و بدون نوشیدن یک قطره شراب، مستانه حرکت کنید.

 ۱۰ خداوند شما را خواب آلود کرده و شما آماده اید به خوابی عمیق فرو روید. انبیا باید چشم مردم باشند، امّا خداوند چشمان آنها را بسته است.

 ۱۱ مفهوم نبوّتها از شما پوشیده و مانند طومارِ مُهر و موم شده خواهد بود. اگر آن را به کسی که خواندن می داند، بدهید و از او بخواهید آن را بخواند او خواهد گفت که نمی تواند، چون آن مُهر و موم شده است.

 ۱۲ و اگر آن را به آدمی بی سواد بدهید و از او بخواهید آن را برایتان بخواند، او در جواب خواهد گفت که نمی تواند بخواند.

 ۱۳ خداوند گفت: «این مردم ادّعا می کنند که مرا می پرستند، امّا حرفهای آنها بی معنی است. دین آنها چیزی جز قوانین و احادیث انسانی نیست چیزی که آنها از حفظ کرده اند.

 ۱۴ پس من با ضربات غیرقابل انتظار و پی درپی، آنها را شگفت زده خواهم کرد. خردمندان آنها آدمهایی جاهل و زرنگی های آنها بیهوده خواهند بود.»

  امید برای آینده

 ۱۵ وای بر کسانی که می کوشند نقشه های خود را از خدا پنهان کنند. آنها نقشه های خود را مخفیانه اجرا می کنند و می پندارند که کسی آنها را نمی بیند و هیچ کس نمی داند آنها چه می ‌کنند.

 ۱۶ آنها همه چیز را وارونه می کنند. کدام مهمتر است، کوزه یا کوزه گر؟ آیا ساخته دست انسان می تواند به او بگوید: «تو مرا نساختی؟» یا می تواند بگوید: «تو نمی دانی چه می کنی؟»

 ۱۷ همان طور که ضرب المثل معروف می گوید: بزودی جنگلهای انبوه، کشتزار و زمینهای زراعتی دوباره جنگل می شوند.

 ۱۸ وقتی آن روز برسد، آدمهای کَر می توانند کتابی را که بلند خوانده می شود، بشنوند و نابینایانی که در تاریکی زندگی می کنند، چشمانشان باز شده و خواهند دید.

 ۱۹ فقیران و افتادگان بار دیگر خوشی ای را که خداوند، خدای قدّوس اسرائیل، می دهد خواهند یافت.

 ۲۰ آنهایی که به دیگران ستم می کنند و به خدا ناسزا می گویند، از بین خواهند رفت و تمام گناهکاران نابود می شوند.

 ۲۱ خدا اینها را نابود خواهد کرد: کسانی که به دیگران افترا و تهمت می زنند، آنهایی که مانع مجازات جنایتکاران می شوند و یا با دروغ نمی گذارند مردمان امین و صالح به حقّ خود برسند.

 ۲۲ پس اکنون خداوند، خدای اسرائیل که ابراهیم را از سختی ها رهانید، می گوید: «ای قوم من، شما بیش از این بی آبرو نخواهید شد، و صورتهای شما دیگر از شرم، رنگ پریده نخواهد بود.

 ۲۳ وقتی فرزندانی را که من به شما می دهم ببینید، آنگاه پی خواهید برد که من خدای قدّوس اسرائیل هستم. شما با ترس و حرمت، احترام مرا نگاه خواهید داشت.

 ۲۴ مردمان احمق یاد می گیرند و می فهمند و آنهایی که همیشه گِله و شکایت می کنند، از یادگیری خوشحال خواهند بود.»

 

اول قرنتیان باب ۱۲

  عطایای روح القدس

 ۱ و اما در بارۀ عطایای روح القدس : ای برادران ، من نمی خواهم در این خصوص بی اطلاع باشید .

 ۲ شما می دانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید بسوی بت های بی زبان کشیده می شدید و گمراه می گشتید

 ۳ پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد نمی تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر بوسیله روح القدس.

 ۴ عطایای روحانی گوناگون است اما همۀ آنها را یک روح میبخشد.

 ۵ خدمات ما گوناگون است اما تمام این خدمات برای یک خداوند است.

 ۶ فعالیتهای ما نیز مختلف است اما یک خدا است که در همه عمل می کند.

 ۷ در هر فرد ، روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می کند،

 ۸ مثلا روح لقدس بیکی بیان حکمت عطا می کند و بدیگری بیان معرفت .

 ۹ بیکی ایمان میبخشد و به دیگری قدرت شفا دادن ،

 ۱۰ به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیۀ تشخیص ارواح عطا می کند ، به یکی قدرت تکلم بزبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را میبخشد.

 ۱۱ اما کلیۀ این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادۀ خود به هر کس عطا می فرماید.

  یک بدن با اعضای بسیار

 ۱۲ بدن انسان واحدی است که از اعضاء بسیار تشکیل شده واگر چه دارای اعضای متفاوت می باشد ، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور میباشد.

 ۱۳ پس همۀ ما خواه یهود ، خواه یونانی ، خواه برده ، خواه آزاد بوسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم .

 ۱۴ بدن از یک عضو ساخته نشده بلکه شامل اعضای بسیار است.

 ۱۵ اگر پا بگوید: « چون دست نیستم ببدن تعلق ندارم » آیا بخاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست ؟

 ۱۶ یا اگر گوش بگوید: « بعلت این که چشم نیستم ببدن متعلق نیستم » آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمیشود؟

 ۱۷ اگر تمام بدن چشم بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟

 ۱۸ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همۀ اعضای بدن طبق ارادۀ خود بخشیده است

 ۱۹ اگر تنها یک عضو بود بدنی وجود نمی داشت !

 ۲۰ اما در واقع اعضاء بسیا ر است ولی بدن یکی است

 ۲۱ و چشم نمی تواند بدست بگوید: « محتاج تو نیستم » یا سر نمی تواند به پا بگوید: « بتو نیازی ندارم ».

 ۲۲ برعکس، اعضائی که بظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است

 ۲۳ و اعضائی را که پست میشماریم با دقت بیشتری میپوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آرائیم،

 ۲۴ حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارند. آری ، خدا اعضای بدن را طوری بهم مربوط ساخته که به اعضای پست تر بدن اهمیت بیشتری داده میشود

 ۲۵ تا به این ترتیب در بین اعضای بدن نا همآهنگی بوجود نیاید ، بلکه تمام اعضاء نسبت بیک دیگر توجه متقابل داشته باشند.

 ۲۶ اگر عضوی بدرد آید اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضاء مورد تحسین واقع شود اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود.

 ۲۷ باری ، شما جمعأ بدن مسیح و فردأ فرد عضوی از اعضای بدن او هستید.

 ۲۸ مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را بشرح زیر قرار داده است : اول رسولان ، دوم پیامبران ، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانیکه به زبان های مختلف سخن می گویند.

 ۲۹ آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه می کنند ؟

 ۳۰ یا قدرت شفا دادن دارند ؟ آیا همه به زبان ها سخن می گویند؟ یا همه زبان ها را ترجمه می کنند ؟

 ۳۱ پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.

Go to top