برنامه مطالعه کتاب مقدس

یوشع فصل 23 ارمیا فصل 27 عبرانیان فصل 5

یوشع باب ۲۳

وصیت یوشع

۱ پس از گذشت سالهای طولانی، سرانجام خداوند بنی اسرائیل را از دشمنان گرداگرد ایشان رهایی بخشید و آنان به آرامی رسیدند. یوشع پیر و سالخورده شده بود.

۲ او تمام قوم اسرائیل را با رهبران، رؤسا، داوران و معتمدان آنها جمع کرده به آنها گفت: «من اکنون پیر شده ام.

۳ شما آنچه را که خداوند خدای شما، به خاطر شما با سایر قومها کرد، دیدید. خداوند خدای شما، برای شما جنگ کرد.

۴ من سرزمین اقوامی را که باقی مانده اند و همچنین آنهایی را که قبلا مغلوب نموده ام، از رود اردن در شرق تا دریای مدیترانه در غرب، بین شما تقسیم کردم.

۵ خداوند خدای شما، همه آن مردم را از سر راه شما و از سرزمینی که در آن سکونت دارند، بیرون می کند تا همان طور که به شما وعده داده بود، سرزمین آنها را تصرّف نمایید.

۶ پس کوشش کنید آنچه را که در کتاب تورات موسی نوشته شده، انجام دهید و از هیچ یک از دستورات آن سرپیچی نکنید.

۷ احتیاط کنید با مردمی که در بین شما باقی مانده اند، معاشرت نداشته باشید. حتّی نام خدایان آنها را هم، به زبان نیاورید. به نام خدایان ایشان قسم نخورید و آنها را خدمت یا پرستش نکنید.

۸ بلکه همان طور که تا به حال رفتار نموده اید، به خداوند خدای خود توکّل نمایید.

۹ او اقوام بزرگ و نیرومند را از سر راهتان بیرون راند تا هیچ قومی یارای مقاومت با شما را نداشته باشد.

۱۰ هرکدام از شما می تواند به تنهایی در مقابل هزار سرباز دشمن بایستد، زیرا خداوند خدایتان مطابق وعده ای که داده است، برای شما جنگ می کند.

۱۱ پس کوشش کنید که خداوند خدای خود را دوست داشته باشید.

۱۲ اگر از او روی برگردانید و با اقوامی که باقی مانده اند، معاشرت و ازدواج کنید،

۱۳ باید بدانید که خداوند خدای شما، آنها را بیرون نخواهد کرد، بلکه آنها دام بر سر راه شما و تازیانه برای پشت شما و خاری در چشمتان خواهند شد تا اینکه همگی شما در این زمین نیکویی که خداوند خدای شما، به شما داده است، هلاک گردید.

۱۴ «اکنون زمان مرگ من رسیده است و شما از دل و جان می ‌دانید که خداوند خدای شما، همه چیزهای خوبی را که وعده فرموده بود، به شما داد و به تمام وعده های خود وفا کرد و یکی از آنها هم بر زمین نیافتاد.

۱۵ امّا همان طور که همه وعده های خود را عملی کرد، اگر از فرمان او سرپیچی نمایید، چنان بلاهایی بر سرتان خواهد آورد که همگی شما در این سرزمینی که خداوند به شما داده است، بکلّی نابود شوید.

۱۶ اگر شما پیمانی را که خداوند خدایتان با شما بسته است، بشکنید و خدایان بیگانه را پرستش کنید، آنگاه خشم خداوند بر شما خواهد آمد و شما را در آن سرزمینی که به شما داده است، نیست و نابود می ‌کند.»

 

ارمیا باب ۲۷

حمل یوغ به وسیله ارمیا

۱ مدّت کمی بعد از آنکه صدقیا پسر یوشیا، پادشاه یهودا شد، خداوند از من خواست

۲ با بندهای چرمی و الوارهای چوبی، یوغی درست کنم و به گردن خود بیاندازم.

۳ بعد از آن خداوند به من گفت پیامی به پادشاهان اَدوم، موآب، عمون، صور و صیدون توسط سفیرانشان که برای دیدن حزقیای پادشاه به اورشلیم آمده بودند، بفرستم.

۴ خداوند متعال، خدای اسرائیل به من گفت به آنها دستور بدهم تا به پادشاهان خود بگویند که خداوند می فرماید:

۵ «با قدرت عظیم خودم تمام جهان، تمام انسانها و حیوانات روی زمین را آفریدم، و من اختیار آن را به هرکس که بخواهم می دهم.

۶ من آن کسی هستم که تمام ملّتها را تسلیم بنده خودم، نبوکدنصر پادشاه بابل کرده ام، و حتّی حیوانات وحشی را به خدمت او واداشتم.

۷ تمام ملّتها در خدمت او، پسرش و نوه اش خواهند بود تا روزی که ملّت خودش سقوط کند. آنگاه ملّت او در خدمت ملّتهای زورمند و پادشاهان بزرگ در خواهد آمد.

۸ امّا اگر ملّتی یا مملکتی تسلیم قدرت او نشود، در آن صورت من آن ملّت را با جنگ، گرسنگی و بیماری مجازات خواهم کرد و اجازه خواهم داد تا نبوکدنصر سرزمینشان را کاملا نابود سازد

۹ به انبیای خودتان و یا به کسانی که ادّعا می کنند می توانند آینده را با خواب و رؤیا و یا با احضار ارواح و یا با جادوگری پیش بینی کنند، گوش ندهید. آنها همه به شما می گویند که تسلیم پادشاه بابل نشوید.

۱۰ آنها شما را فریب می دهند و این باعث خواهد شد که شما را از سرزمین خودتان تبعید کنند. من شما را بیرون خواهم راند و شما نابود خواهید شد.

۱۱ امّا اگر ملّتی تسلیم پادشاه بابل شود و در خدمت او در‌آید، در آن صورت به او اجازه خواهم داد در زمین خود بماند تا در آنجا زراعت و زندگی کند. من خداوند چنین گفته ام.

۱۲ من همان را به حزقیا پادشاه یهودا، گفتم: «تسلیم پادشاه بابل شو. در خدمت او و ملّت او در بیا تا زنده بمانی.

۱۳ چرا باید تو و ملّت تو در جنگ، یا گرسنگی و یا بیماری کشته شوید؟ خداوند می گوید این است سرنوشت هر ملّتی که تسلیم پادشاه بابل نشود.

۱۴ به انبیایی که می گویند تسلیم او نشوید گوش ندهید. آنها شما را فریب می دهند.

۱۵ خداوند خودش گفته است که او آنها را نفرستاده و آنها با نام خداوند به شما دروغ می گویند. در نتیجه او شما و انبیای شما را که چنین دروغهایی می ‌گویند، بیرون خواهد راند و خواهد کشت.»

۱۶ پس از آن به کاهنان و مردم گفتم که خداوند فرموده: «به انبیایی که می گویند ظروف قیمتی معبد بزرگ بزودی از بابل بازگردانده می شود، گوش ندهید. آنها دروغ می گویند.

۱۷ به حرفهای آنها گوش ندهید. تسلیم پادشاه بابل شوید تا زنده بمانید! چرا این شهر باید به تل خاک تبدیل شود؟

۱۸ اگر آنها واقعاً نبی هستند و اگر از من پیامی گرفته اند، بگذارید از من، خداوند متعال بخواهند تا اجازه ندهم ظروف قیمتی ای که در معبد بزرگ و در کاخ سلطنتی باقیمانده است، به بابل برده شود.

۱۹ (وقتی نبوکدنصر پادشاه، یهویاکین پسر یهویاقیم را به همراه بزرگان یهودا و اورشلیم به بابل برد،

۲۰ پاره ای از اشیاء ارزشمند مانند ستونها و حوضچه ها و پایه های برنزی و سایر ذخایر معبد بزرگ را با خود نبرد.)

۲۱ «به آنچه من، خداوند متعال، خدای اسرائیل درباره ظروف قیمتی باقیمانده در معبد بزرگ و کاخ سلطنتی در اورشلیم می گویم، گوش دهید.

۲۲ آنها را به بابل خواهند برد و در آنجا خواهند ماند تا زمانی که دوباره مورد توجّه من قرار گیرند. آنگاه آنها را به اینجا برمی گردانم. من، خداوند چنین گفته ام.»

 

عبرانیان باب ۵

  ۱ هر کاهن بزرگ از میان مردم برگزیده می شود تا نمایندهً مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایائی تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد.

 ۲ چون خود او دچار ضعفهای انسانی است می تواند با جاهلان و خطاکاران همدردی کند ،

 ۳ ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم ، بلکه به خاطر گناهان خویش نیز قربانی بنماید.

 ۴ هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب خود بسازد ، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام می رسد ــ همانطور که هارون رسید.

 ۵ مسیح هم همینطور ، او افتخار کاهن بزرگ شدن را برای خود اختیار نکرد ، بلکه خدا باو فرمود : « تو پسر من هستی ، امروز پدر تو شده ام. »

 ۶ و نیز در جای دیگر می فرماید : « تو تا ابد کاهن هستی ، کاهنی در رتبه « ملکی صدق »

 ۷ عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با ناله واشک از درگاه خدائی که به رهائی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خویش را خواست و به خاطر این که کاملا تسلیم بود دعایش مستجاب شد.

 ۸ اگر چه پسر خدا بود اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت

 ۹ و وقتی به کمال رسید سر چشمهً نجات ابدی برای همهً ایمانداران خود گردید

 ۱۰ و خدا لقب کاهن بزرگ ــ کاهنی به رتبه ملکی صدق را باو داد.

  خطر دوری از خدا

 ۱۱ در بارهً او مطالب زیادی برای گفتن داریم ، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده اید دشواراست.

 ۱۲ شما که تا این موقع می بایست معلم دیگران می شدید هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید.

 ۱۳ کسی که فقط شیر می خورد طفل است و در تشخیص حق از باطل تجربه ندارد.

 ۱۴ اما غذای قوی برای بزرگسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین های طولانی پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.

Go to top